Díky zpřísňujícím se opatřením, které mají za cíl zabránit dalšímu šíření koronaviru, jsou v dnešní době trhy pod obrovským tlakem. Místy až panické chování investorů táhne trhy směrem dolů. O tom co je ztráta a co pokles jsme psali v minulém článku. Nyní se zaměříme na to, jak by se měl chovat správný konzultant.

1) Být aktivní

V době velké nejistoty na finančních trzích je opravdu klíčové, aby dostál svým slibům, které  klientům dal. Pravidelný servis a péče. Zásadní je se nebát a v době propadů na finančních trzích klientům zavolat a uklidnit je. Zopakovat výstup finančního plánu a cíle, které chce klient pomocí investičních produktů splnit. Připomenout klientům, že to, co se nyní děje na trzích je normální a spíše upozornit na to, že současná situace je výjimečná svým rozsahem a příčinou. Zároveň tato situace je zcela nečekaná a vymyká se předchozím krizím a propadům.

2) Odpovídat na dotazy klientů

Klienti mají a jistě i v budoucnosti budou mít hned několik dotazů. Mezi nejčastější určitě patří:

Světové trhy zachvátila panika a vlna prodejů. Strach z dalšího šíření a hlavně pak z opatření na zastavení nové choroby Covid-19, může omezit obchod a ekonomickou aktivitu. Investoři se tak obávají o budoucí výnosy a přesouvají své prostředky.

Děje se tak po celém světě a skoro na všech trzích bez výjimky.

Zbavovat se investičního portfolia, když je investiční horizont ještě v nedohlednu, za cílem zachránit alespoň něco, je to nejhorší, co může klient udělat. Klienti sice zažívají pokles hodnot svých investic, ale ne ztrátu. Proto by se tyto dva pojmy nesmí zaměňovat. Prodat dnes = ztráta. Vždy se klienta ptejme, zda peníze opravdu potřebuje a vždy mu vysvětlit dopady jeho rozhodnutí.

Bohužel nemáme křišťálovou kouli, a tak nemůžeme s jistotou říci co se bude dít dál. Jedno je jisté. Na trzích nyní vládnou emoce a strach. Dnes už vidíme, že je pravděpodobné, že podobná situace bude ještě nějakou dobu trvat. Západní Evropa a hlavně USA mají masivní šíření nemoci velmi pravděpodobně ještě před sebou a bude záležet, jak moc se omezení ekonomické aktivity projeví. Z mého pohledu koronavirus spustil na trzích očistný proces, který měl přijít již před několika lety. Z toho důvodu jsou výkyvy nyní tak velké. Dlouhodobě jsem přesvědčen, že se trhy opět vrátí k růstu, stejně jako tomu bylo v roce 2000, 2008, ve 2015 a 2018, jak ukazuje i graf indexu S&P 500 za posledních 25 let.


Graf indexu S&P 500 za posledních 25 let

3)  Vysvětlovat

Nesmí se bát s klienty mluvit a znovu jim vše vysvětlovat. Zopakujte si cíle, horizont, výstupy finančního plánu. Připomeňte se, jak fungují trhy a co je to volatilita.

4) Uklidňovat

Jasně se ukazuje, že panické a unáhlené rozhodnutí vede ke ztrátě. Chápu, že v dnešní situaci je velmi těžké udržet emoce na uzdě, ale zásadní finanční rozhodnutí je potřeba dělat s „chladnou“ hlavou.

5) Využít příležitosti

Současná situace je naopak pro zkušené a dynamické investory zajímavou příležitostí. Trhy oficiálně po 11 letech vstoupily do medvědího trendu. Po letech růstů, zde máme pořádný propad v řádu několika procent. To může být opravdu lákavá příležitost k nakoupení dalších podílových listů. Neváhejte kontaktovat klienty u kterých víte, že mají volné prostředky a kteří by současné situace byli schopni a ochotni využít.

Nikdy nesmíme zapomínat na základní pravidla investování!

Dlouhodobost a diverzifikace