FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ

Finanční plánování nám zvyšuje míru jistoty a přijetí odpovědnosti za vlastní budoucnost. Díky finančnímu plánování se můžeme vyhnout řadě nepředvídatelných problémů. Navíc nám šetří čas i peníze.

ZÁKLADNÍ OBLASTI FINANČNÍHO PLÁNOVÁNÍ

JAK TO FUNGUJE V PRAXI

ZJISTÍME VAŠI FINANČNÍ SITUACI

Musíme si umět spočítat, kolik peněz odkud dostáváme a kolik na co vydáváme. To znamená, sestavit si rozpočet a zjistit své volné zdroje, tzv. CashFlow.

STANOVÍME VAŠE CÍLE

Pokud bychom zůstali v rovině snu, tak je dost dobře možné, že se nám v reálném životě nikdy nesplní. Když, ale svoje přání proměníme v cíl, tak už k němu můžeme směřovat své úsilí a vydat se na jasně popsanou cestu.

POKUSÍME SE ZÍSKAT VÍCE PENĚZ

Vždy je nějaká možnost, jak získat víc a utrácet méně. To znamená revidovat svůj rozpočet, získat výhodnější podmínky na svých smlouvách a zakomponovat do nich svůj cíl.

VYPRACUJI FINANČNÍ PLÁN PRO VÁS

Příprava jednotlivých kroků, porovnání možností trhu, výběr potřebných produktů, nastavení limitů, strategií, zkrátka postupovat podle plánu v každodenním životě, který nás dovede k Vašim cílům.

PRAVIDELNÁ KONTROLA A AKTUALIZACE

Finanční plán pravidelně, nejlépe jednou ročně aktualizujeme. Zjišťuji, jak moc se změnila nebo nezměnila Vaše životní situace. Pokud ano, musíme reagovat včas a být variabilní. Tedy upravíme tak, aby neustále odpovídala Vašim cílům a potřebám.

ZJISTÍME VAŠI FINANČNÍ SITUACI

Musíme si umět spočítat, kolik peněz odkud dostáváme a kolik na co vydáváme. To znamená, sestavit si rozpočet a zjistit své volné zdroje, tzv. CashFlow.

STANOVÍME VAŠE CÍLE

Pokud bychom zůstali v rovině snu, tak je dost dobře možné, že se nám v reálném životě nikdy nesplní. Když, ale svoje přání proměníme v cíl, tak už k němu můžeme směřovat své úsilí a vydat se na jasně popsanou cestu.

POKUSÍME SE ZÍSKAT VÍCE PENĚZ

Vždy je nějaká možnost, jak získat víc a utrácet méně. To znamená revidovat svůj rozpočet, získat výhodnější podmínky na svých smlouvách a zakomponovat do nich svůj cíl.

VYPRACUJI FINANČNÍ PLÁN PRO VÁS

Příprava jednotlivých kroků, porovnání možností trhu, výběr potřebných produktů, nastavení limitů, strategií, zkrátka postupovat podle plánu v každodenním životě, který nás dovede k Vašim cílům.

PRAVIDELNÁ KONTROLA A AKTUALIZACE

Finanční plán pravidelně, nejlépe jednou ročně aktualizujeme. Zjišťuji, jak moc se změnila nebo nezměnila Vaše životní situace. Pokud ano, musíme reagovat včas a být variabilní. Tedy upravíme tak, aby neustále odpovídala Vašim cílům a potřebám.

CESTA ŽIVOTEM

PRAVIDLA, KTERÝCH SE DRŽÍM

1. ZBAVIT SE DRAHÝCH DLUHŮ

Draze půjčené peníze vyprázdní naši peněženku rychlostí blesku. Úvěry na zbytné věci, tedy na ty, které lze oželet, jsou nejdražší. Nákupy na kreditní karty sice udělají parádu, ale jejich splácení bude opravdu také těžké.

2. DOBŘE A LEVNĚ POJISTIT RODINU A MAJETEK

Opatrnost znamená se zabezpečit v případě nečekaných událostí. Mít kvalitní a levné pojištění. A to jak v případě škod na majetku, tak na zdraví. V oblasti zabezpečení svého zdraví zapomínáme zejména na pojištění velkých rizik, jako je například invalidita.

3. VYTVOŘIT SI PROVOZNÍ REZERVU

Na běžný provoz domácnosti bychom měli mít každý vytvořenou rezervu, z které pokryjeme případné nenadálé výdaje. Rezerva by se měla pohybovat ve výši tří až šest měsíců výdajů domácnosti. Je dobré ji mít například na spořicím účtu, aby v případě nouze byla okamžitě k dispozici.

4. VYŘEŠIT SI VLASTNÍ BYDLENÍ

Abychom si dnes mohli pořídit vlastní bydlení, je třeba splnit řadu podmínek. Jendou z nich je mít alespoň 20 % z pořizovací ceny nemovitosti k dispozici. Další podmínky říkají, že výše dluhu žadatele o hypotéku by neměla překročit devítinásobek jeho ročního čistého příjmu a současně by měl na splátku dluhu vynakládat maximálně 45 % svého měsíčního čistého příjmu.

5. PRAVIDELNĚ INVESTOVAT DO VÝNOSNÝCH STRATEGIÍ A NESPEKULOVAT

Na tvorbu rezerv v horizontu desítek let jsou vhodné pravidelné investice. Čas hraje ve prospěch zhodnocení, takže čím dříve začneme, tím levnější to pro nás bude.

6. NEDRŽET PROSTŘEDKY NA BĚŽNÝCH ÚČTECH A TERMÍNOVANÝCH VKLADECH

I když účty nevydělávají, i přesto na nich peníze necháme. Máme totiž pocit, že na spořicím či běžném účtu úspory nejlépe ochráníme. Ale opravdu je to bezpečné? Na běžných účtech se peníze téměř nezhodnocují, a každý rok ztrácíme hodnotu svých peněz na kupní síle, protože existuje inflace.

7. OPTIMALIZOVAT DRAHÉ PRODUKTY

Tato rada je především o smyslu jednotlivých finančních produktů – tedy důvodech, proč je máme uzavřené. Vedle důvodů je neméně důležité jejich správné nastavení, aby nám opravdu pomohly se zajistit a finančně překlenout problematické období. Například pojistná rizika jako invalidita či smrt krytá v řádech sta tisíců korun nemusí být dostačující.

1. ZBAVIT SE DRAHÝCH DLUHŮ

Draze půjčené peníze vyprázdní naši peněženku rychlostí blesku. Úvěry na zbytné věci, tedy na ty, které lze oželet, jsou nejdražší. Nákupy na kreditní karty sice udělají parádu, ale jejich splácení bude opravdu také těžké.

2. DOBŘE A LEVNĚ POJISTIT RODINU A MAJETEK

Opatrnost znamená se zabezpečit v případě nečekaných událostí. Mít kvalitní a levné pojištění. A to jak v případě škod na majetku, tak na zdraví. V oblasti zabezpečení svého zdraví zapomínáme zejména na pojištění velkých rizik, jako je například invalidita.

3. VYTVOŘIT SI PROVOZNÍ REZERVU

Na běžný provoz domácnosti bychom měli mít každý vytvořenou rezervu, z které pokryjeme případné nenadálé výdaje. Rezerva by se měla pohybovat ve výši tří až šest měsíců výdajů domácnosti. Je dobré ji mít například na spořicím účtu, aby v případě nouze byla okamžitě k dispozici.

4. VYŘEŠIT SI VLASTNÍ BYDLENÍ

Abychom si dnes mohli pořídit vlastní bydlení, je třeba splnit řadu podmínek. Jendou z nich je mít alespoň 20 % z pořizovací ceny nemovitosti k dispozici. Další podmínky říkají, že výše dluhu žadatele o hypotéku by neměla překročit devítinásobek jeho ročního čistého příjmu a současně by měl na splátku dluhu vynakládat maximálně 45 % svého měsíčního čistého příjmu.

5. PRAVIDELNĚ INVESTOVAT DO VÝNOSNÝCH STRATEGIÍ A NESPEKULOVAT

Na tvorbu rezerv v horizontu desítek let jsou vhodné pravidelné investice. Čas hraje ve prospěch zhodnocení, takže čím dříve začneme, tím levnější to pro nás bude.

6. NEDRŽET PROSTŘEDKY NA BĚŽNÝCH ÚČTECH A TERMÍNOVANÝCH VKLADECH

I když účty nevydělávají, i přesto na nich peníze necháme. Máme totiž pocit, že na spořicím či běžném účtu úspory nejlépe ochráníme. Ale opravdu je to bezpečné? Na běžných účtech se peníze téměř nezhodnocují, a každý rok ztrácíme hodnotu svých peněz na kupní síle, protože existuje inflace.

7. OPTIMALIZOVAT DRAHÉ PRODUKTY

Tato rada je především o smyslu jednotlivých finančních produktů – tedy důvodech, proč je máme uzavřené. Vedle důvodů je neméně důležité jejich správné nastavení, aby nám opravdu pomohly se zajistit a finančně překlenout problematické období. Například pojistná rizika jako invalidita či smrt krytá v řádech sta tisíců korun nemusí být dostačující.

ZAJÍMALO BY VÁS ZJISTIT, JAK JE NA TOM VAŠE RODINA?