NÁVOD PRO ČERPÁNÍ KOMPENZAČNÍHO BONUSU OD STÁTU ZA OBDOBÍ NOUZOVÉHO STAVU (tzv. PĚTADVACÍTKA)

Co je to kompenzační bonus od státu?

Kdo má nárok na kompenzační bonus od státu?

Pozor! – Tyto osoby nesmí být zároveň zaměstnány.

Co je třeba splnit, aby mi vznikl nárok na kompenzační bonus?

Splnění všech výše uvedených podmínek je třeba doložit čestným prohlášením žadatele o poskytnutí kompenzačního bonusu, které tvoří součást žádosti.

Kdy a kde mohu uplatnit svůj nárok na kompenzační bonus?

Co musí žádost obsahovat?

Jak postupovat při vyplnění žádosti?

Na následujícím odkazu naleznete formulář k vytištění, příp. vyplnění online přes webovou aplikaci a přesný postup jak jej vyplnit a kam jej zaslat. Formulář je velice intuitivní a není třeba se bát jeho vyplnění. Je dostupný na stránce: https://www.daneelektronicky.cz/cs/aktualni-informace-z-dp/2020/Zadost-Interaktivni-PDF-4687.

V žádosti je zapotřebí vyplnit:

Po vyplnění územního pracoviště  se zobrazí správcem bonusu zveřejněná e‐mailová adresa k případnému podání skenu žádosti e‐mailem (viz výše).

Upozornění k DIČ – pokud OSVČ splňuje podmínky pro poskytnutí kompenzačního bonusu, má přiděleno DIČ, které je nejčastěji tvořeno: „CZrodnéčíslo“ (rodné číslo se uvádí bez lomítek), např. DIČ: CZ7602071234.

V případě, že splňujete podmínky pro získání kompenzačního bonusu pro celé bonusové období, v ř. Počet  dní uveďte 50 a v ř. Částka  celkem (v Kč) uveďte 25 000 Kč (při vyplňování formuláře elektronicky se údaje doplní automaticky po zaškrtnutí  ř. Plná částka (tj. od 12. 3. do 30. 4. 2020)).

V případě, že splňujete podmínky pro získání kompenzačního bonusu pouze za určité období z celkového bonusového období, uveďte v ř. od  do dané období ve formátu dd.mm.rrrr a samotný počet dnů v ř. Počet dní. Do ř. Částka celkem (v Kč) uveďte součin dnů a výše kompenzačního bonusu za 1 den, tj. 500 (při vyplňování formuláře elektronicky po doplnění období se po kliknutí na položku „Výpočet“ údaje automaticky v ř. Počet dní a Částka celkem (v Kč) doplní).

Jak doručit žádost finanční správě?

Upozornění

Máte-li datovou schránku

Pokud preferujete plně elektronickou možnost podání, tedy nechcete tisknout formulář, můžete vyplněnou žádost v souboru PDF vložit do své datové schránky a odeslat do datové schránky finančního úřadu místně příslušného ke správě Vaší daně z příjmů (odkaz: https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady).

Nebo uznávaný elektronický podpis

Pokud máte uznávaný elektronický podpis, můžete také podat Vaši žádost bez nutnosti tisku. Žádost v souboru PDF nahrajte jako obecnou písemnost na Daňovém portále finanční správy (odkaz: https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/form/form_uvod.faces?CPodani=sIVwX1cMMGMcP4h%2BUf1oXYpT&nov=1). Obecnou písemnost můžete podepsat svým elektronickým podpisem nebo tzv. přihlašovacími údaji datové schránky.

Další možností je vyplněnou žádost odeslat poštou na Váš místně příslušný finanční úřad nebo jej navštívit osobně a vyplněnou žádost tam odevzdat na podatelně v úředních hodinách: Po a St 8:00 – 11:00 hodin, nebo vhodit do sběrného boxu. Na finančních úřadech budou připraveny sběrné boxy v hodinách od 8:00 do 17:00 hod. v pracovních dnech.

Jak poznám, že byla žádost vyřízena?

Další zajímavosti související s programem Pětadvacítka:

Apeluji na Vás, abyste ve formuláři pro poskytnutí kompenzačního bonusu uváděli pouze pravdivé údaje a abyste si raději ověřili, zda opravdu splňujete všechny podmínky vyžadované zákonem pro přiznání kompenzačního bonusu.

Zajímavé odkazy na další poskytované příspěvky/úlevy pro živnostníky v době vyhlášeného nouzového stavu:

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/prehled-pomoci-podnikatelum-a-zivnostnikum–253649/

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/opatreni-na-pomoc-podnikatelum-a-zivnostnikum–253690/

https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/sluzby-verejnosti/komunikace-s-verejnosti/casto-kladene-otazky/jako-osvc-mam-narok-na-25-tisic-korun-37999

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/osetrovne-pro-osvc—vyzva-i–253750/

https://www.daneelektronicky.cz/cs/aktualni-informace-z-dp/2020/Zadost-Interaktivni-PDF-4687