Chalupářská sezóna pomalu končí, lidé svá letní sídla připravují k zazimování a zpět se většinou vrátí až za několik měsíců. Opuštěné rekreační objekty se tak stávají velkým lákadlem pro zloděje. Vašeho rekreačního miláčka však mnohem více ohrožuje nepříznivé počasí. Dokáže případné škody zmírnit vaše pojistka?

Na pojistném trhu se setkáme s širokou nabídkou produktů, které jsou vytvořeny pro pojištění rekreačních objektů. Základní varianty jsou si rozsahem krytí velmi podobné. Odlišnosti přicházejí až s rozšířenými pojistnými balíčky. Doporučuji se detailně seznámit s pojistnými výlukami. Ty ukazují, kolik a jestli vůbec bude pojišťovna hradit konkrétní případ nehody resp. vzniklou škodu.

Základní pojištění – rozsah obsažen již v názvu.

Přes zimní měsíce ohrožují vaši chatu nebo chalupu mnohá rizika. Ať jsou to zmíněné špatné povětrnostní podmínky nebo nájezdy nenechavců či lesní zvěře. Má vaše pojištění obsaženo všechna typicky zimní rizika? Co když vám kvůli mrazu popraská vodovodní potrubí nebo tíha sněhu poškodí střechu či vám zvěř poničí zateplení domu? V základním pojištění se většinou nesetkáte s pojištěním ostatních staveb, jako je třeba kůlna na nářadí, garáž, altán, skleník, bazén, zahradní architektura, atd…

Pokud se rozhodujete pro uzavření pojištění, doporučuji se informovat o jeho rozsahu. Pojištění škod způsobených kouřem, povodní nebo záplavami nebývá automaticky součástí těch nejlevnějších nabídek, avšak právě tyto pohromy většinou napáchají velmi vysoké škody.

Nejčastější škody, které právě chataře nejvíce trápí, způsobují přírodní živly. Ty mají na vině cca na 80 % nahlášených škody. A nejvíce za to může vichřice a krupobití. Řádění přírody potom nejčastěji odnese střecha, pergoly, přístřešky, ploty, skleníky apod.

V zimě citelné ohrožení představuje voda. Zmrzlá voda v trubkách umí velké věci. Může napáchat značně nepříjemné škody, proto je důležité odčerpat vodu z nádrží i potrubí. Zkontrolovat splachovací nádobu a bojler. Samozřejmě prvořadé je vypuštění vody z vodovodního systému, atd… Bohužel právě riziko mrazu hodně lidí podceňuje a na jaře si diví, že je na chatě čeká spousta neplánované práce a investic. Nemluvě o tom, že opravy pojišťovna neuhradí v plné výši nebo vůbec, pokud zjistí, že to byla chyba majitele a špatného zazimování. A věřte, pojišťovna zjistí úplně vše, jen aby se vyhnula placení.

O majetek musíte pečovat.

Pokud svou rekreační nemovitost pojistíte, bylo by velice krátkozraké se domnívat, že tím jste za vodou a nemusíte se už o nic starat. Myslet si, že když se něco stane, pojišťovna to zaplatí. To je ale velký omyl, pojištění nezbavuje majitele povinnosti o svou nemovitost řádně pečovat. Pojišťovny se v případě, že vaši nemovitost například poškodí přírodní živly, velmi zajímají, zda jste ji pravidelně udržovali. Pokud následkem dlouhodobého zatékání poškozenou střechou shnijí trámy, tak pojišťovna bude své plnění krátit, protože majitel zanedbal své povinnosti. Podobný problém může představovat neudržovaný vzrostlý strom stojící v blízkosti, který se při vichřici zřítí a poškodí dům. Vyplatí se vám veškeré realizované rekonstrukce či opravy, případně faktury za práci řemeslníků zaznamenat a archivovat, abyste mohli prokázat, že o svou nemovitost pečujete.

Samozřejmostí je i pojištění domácnosti.

Mnoho lidí se dopouští chyby, že pojistí svou rekreační nemovitost, ovšem na její vybavení už zapomíná. Neuvědomují si totiž, že pojištění nemovitosti neobsahuje vybavení (pojištění domácnosti), ať už jde o domácí spotřebiče či třeba sportovní náčiní. Zvláště pokud v chatě či chalupě zůstávají trvale věci vyšší hodnoty, je potřebné sjednat i pojištění domácnosti. Pamatujte, že pojišťovny uplatňují na některé předměty limity, nad něž už pojistnou částku nevyplatí. Nesjednávejte tedy pojistnou částku na konkrétní předměty zbytečně vysokou.

Nemovitost je nutné dobře zabezpečit.

Máte-li pojištěný rekreační objekt proti krádeži nebo si toto riziko kryjete dokonce připojištěním, dejte pozor, abyste splnili požadovanou úroveň zabezpečení. Pokud by došlo k vloupání a škodě, pojišťovna by v případě, že nebyl objekt zabezpečen podle smluvních podmínek, krátila plnění, nebo by peníze vůbec nevyplatila. Jak chránit objekt před nenechavci a další otázky kolem této problematiky probereme příště podrobněji.

Zvolte při uzavírání pojistné smlouvy optimální spoluúčasti.

Princip je stejný jako u pojištění auta. Čím zvolíte vyšší spoluúčast, tím je pojistka levnější, ale tím větší částkou se potom na pojistné události podílíte vy.

Pojištění na novou cenu.

Všechny pojišťovny umožňují uzavřít pojištění na novou cenu, pokud není chata či chalupa v dezolátním stavu či není stará 20 nebo 30 let. Mnohdy i stáří není na závadu, když je o nemovitost pečováno. V případě pojistné události vyplatí pojišťovna takovou sumu, která odpovídá aktuálním nákladům na potřebné opravy poškozených nebo zničených stavebních částí.

Pamatujte na stavební materiál na rekonstrukci.

Rozhodnete-li se rekreační objekt rekonstruovat, pojistka by měla chránit i zakoupený stavební materiál.

Rozhodně se nevyplatí na pojištění nemovitosti a domácnosti příliš šetřit. Hodnotu majetku si pečlivě spočítejte a pojistěte jej v plné výši. V případě způsobené škody na vašem majetku by vám jinak pojišťovna nevyplatila dostatečnou částku na pořízení nového vybavení.

Důležité je pochopitelně i pojistné smlouvy jak u nemovitosti, tak domácnosti pravidelně kontrolovat a aktualizovat.