Bitcoin a zlato bývá častým tématem na schůzkách s klienty a to hlavně v době, kdy pokořují svá maxima. Zájem klientů o bitcoin, zlato a jim podobným se ale objevuje až v době, kdy už mají za sebou značný růst a nezkušený investor očekává, že tento trend bude pokračovat i nadále ve stejné míře.

Bitcoin

O bitcoinu je možné mluvit jako o investičním lákadlu posledních let, které ale za mě do portfolií běžných investorů rozhodně nepatří. Na konci roku 2017 téměř pobláznil celý svět. Tehdy o růstu ceny bitcoinu byly zmínky prakticky všude – v novinách, na webu i v televizních zprávách. O tom, že bychom měli být vždy na pozoru, když i na komerčních televizích v hlavních zprávách mluví o investičních nástrojích, mluvíme již několik let. O růstu hodnoty bitcoinu, věděl téměř každý a řada lidí, pro které je jinak investování sprosté slovo, chtěla také vlastnit svůj kousek bitcoinu. Po růstu přichází pád a ještě koncem roku 2017 se situace otočila a bitcoin postupně ztratil až polovinu své hodnoty! Následně jeho cena výrazně kolísala, ale již mu nebyla věnována taková pozornost. To se však změnilo a bitcoin přitáhl pozornost široké veřejnosti znovu v posledním kvartálu minulého roku, kdy započal opět neuvěřitelný růst ceny bitcoinu. A je opět otázka času, kdy bublina splaskne.

Co stojí za růstem?

Bitcoin je nejznámější a nejrozšířenější digitální kryptoměna. Tato kryptoměna není kryta žádnou komoditou, aktivitou nebo čímkoliv co přináší ekonomický prospěch. Kurz bitcoinu závisí pouze na aktuální poptávce. Bitcoin je volně směnitelný a každá transakce je zaznamenána ve veřejném seznamu zvaném blockchain. Původně měl být Bitcoin alternativou k běžně používaným penězům. To ovšem vzhledem k jeho rychle se měnící ceně nedává smysl. Největším problémem u bitcoinu je, že až 90 % nákupů kryptoměny je za účelem spekulace. To s sebou nese obrovskou volatilitu (cenovou nestabilitu) a s kryptoměnou následně je velmi obtížné zacházet jako s „měnou“. Investování za spekulací znamená, že investor věří v růst zájmu po kryptoměně, tedy vyšší poptávce, což se promítne růstem ceny. S bitcoinem potom nelze zacházet jako s klasickou měnou, jelikož se objevuje zásadní problém: Proč byste kryptoměnou dnes platili, když zítra může být její hodnota o 10 % vyšší?

Často je bitcoin označován za digitální zlato, ale vysoká volatilita podrývá funkci bitcoinu jako uchovatele hodnoty, považovat jej za bezpečný přístav je poněkud zavádějící. Proto bitcoin dle mého nepatří do portfolií bežných klientů, jelikož často způsobuje investorům mimořádné nervové vypětí. Na druhou stranu potenciální výnosy mohou být astronomické, ale za cenu obrovského rizika a nejistoty. Jsou také příklady u jiných kryptoměn, kdy v případě ztráty důvěry a velkého propadu ceny, nebylo možné kryptoměny proměnit zpět na hotovost či „reálnou“ měnu.

Zlato

Zlato po dlouhé době opět přitáhlo pozornost široké veřejnosti, když v srpnu minulého roku pokořilo hranici 2 000 dolarů za trojskou unci a dosáhlo nového historického maxima. Ve stejném měsíci se ale růst ceny zlata zastavil a následoval postupný pokles jeho ceny za vysoké volatility. Nicméně obchodníky se zlatem to neodrazuje a jsou stále velmi aktivní.

Fyzické nebo investiční zlato vlastněné „napřímo“ opět dle mého názoru není vhodnou investicí pro běžné klienty. Zlato je cenově ještě volatilnější než akcie, pohyby o pět procent za měsíc (někdy nahoru, jindy dolů) jsou u zlata naprosto normální. Když investor bude chtít zlato prodat, tak zjistí, že výkupní cena fyzického zlata je nižší než burzovní cena. Ve finále rozdíl mezi nákupní a výkupní cenou fyzického zlata běžně bývá deset a víc procent.

Zlato je sice považováno jako uchovatel hodnoty, ale je to velmi ošidné. Na kratším horizontu, řekněme 10 let, nejde zaručit, že reálná hodnota zlata bude stejná jako dnes, tedy až cena poroste s inflací. Deset let je na zlato příliš krátký časový horizont. Zlato totiž jako každá jiná komodita podléhá tržním silám nabídky, poptávky a výkyvům cen.

Zlato v portfoliu zkušených investorů může mít svoje opodstatnění v rámci diverzifikace, nemělo by však tvořit více jak 5 % hodnoty portfolia a investor by měl znát veškerá rizika, která se s investicí do tohoto kovu pojí.

Mojí hlavní prací a produkt, se kterým pracuji je finanční plán a s tím související plnění finanční cílů v čase, proto si myslím, že klientům tyto investice do portfolia nepatří ve větší míře. Ideálně sestavené investiční portfolio by mělo správně reflektovat cíl investování, investiční horizont a hlavně klientovu averzi k riziku. Všechny tyto body je možné jednoduše získat z dobře zaznamenaného profilu a vyhodnoceného investičního dotazníku.