Rozhodl jsem se dát dohromady nejčastější dotazy, které mi klienti pokládají na schůzkách, když se bavíme na téma investice a proč je dobré volné zdroje investovat.

O kolik peněz přicházím kvůli inflaci?

Dlouhodobým cílem České národní banky je inflace okolo 2 % p. a. Pokud s penězi nebudete nic dělat a necháte je na běžném účtu, každý rok se jejich kupní síla v průměru sníží o 2 %. Za 10 let se tak kupní síla sníží o 18 %, za 20 let o více než 33 % a za 30 let skoro o polovinu. Aktuálně se inflace pohybuje dokonce okolo 6.6 % p. a.

Proč chcete znát cíl, délku investování a můj rizikový profil?

Jsou to tři základní atributy, které ukazují na to, jaké nastavení produktů je vhodným řešením. Váš rizikový profil obecně ukazuje, jak vysoké kolísání a jak rizikový produkt vám můžeme nabídnout. Cíl a délka tzv. investičního horizontu pak určují, zda je daný produkt vhodný, či nikoliv. Například na krátký investiční horizont jsou vhodné konzervativnější produkty a na dlouhodobé cíle naopak dynamičtější produkty.

Jaká rizika mi hrozí při investování?

Investování je na rozdíl od spoření spojeno s určitými riziky. Díky tomu může být očekávaný výnos řádově vyšší než u spořicích produktů. Mezi nejčastější rizika patří riziko tržní, tedy pohyb cen na trzích, měnové riziko, kreditní riziko, riziko likvidity a například úvěrové riziko. Mírné riziko zkrátka k investování patří, pomocí třech základních pravidel je ale možné jej jednoduše snížit na přijatelnou úroveň: pravidelným investováním, dobrou diverzifikací a delším investičním horizontem. Oproti tomu je ale pravdou ještě jedna naprosto zásadní věc, kdo neinvestuje má jistotu, že jeho peníze ztrácí kvůli inflaci na hodnotě. Neinvestovat je jistota ztráty hodnoty finančního majetku.

Jak funguje složené úročení a proč je lepší investovat delší dobu?

Princip složeného úročení mohu v jednoduchosti vysvětlit takto. Představte si, že investujete 100 000 Kč a výnos za rok je 5 %. Za rok je hodnota vaší investice 105 000 Kč. Přibylo tedy 5 000 Kč. V dalším roce investice opět vyroste o 5 %. Ale pozor, tentokrát získáte výnos i z výnosu z minulého roku, tedy z celých 105 000 Kč. Výsledná hodnota vaší investice se zvětší na 110 250 Kč. Získáte tedy nikoliv 5 000, ale už 5 250 Kč. Tyto výnosy z výnosů jsou každý rok větší a větší. Právě proto je výhodné investovat na delších horizontech, kdy, jak se říká „peníze mají čas pracovat“.

Jak se liší jednorázové a pravidelné investování?

Rozdíl je hlavně v tom, jak často investujete. Pravidelné investování, jak už název napovídá, je pravidelný úkon opakující se většinou v měsíčním intervalu, zatímco jednorázově investujete jen jednou, nebo nahodile občas. Pravidelné investice jsou méně náchylné na nepříznivý pohyb cen na trzích v době nákupu.

Proč je pravidelné investování bezpečné?

Pravidelnost vede investora ke dvěma pozitivním věcem. První je návyk budovat jmění a druhou omezení investora ve snaze tzv. časovat trh, tedy nakupovat v propadech na trzích. Snaha o spekulaci na časování trhu totiž většinou přináší daleko horší výsledky. To bylo prokázáno mnohokrát v minulosti. I proto investoři – rodiny i bohatší lidé – ve vyspělých ekonomikách pravidelné investování využívají velmi často.

Jak jsou peníze v investici přístupné v čase?

U standardních otevřených podílových fondů je tzv. likvidita velmi dobrá. Prostředky mohou být na vašem běžném účtu do 14 dnů. U nemovitostních fondů jsou finanční prostředky k dispozici následující měsíc po odkupu. Pamatujte, že odkup se provádí za aktuálních tržních podmínek a ocenění. Vždy tedy dobře zvažte aktuální potřebu, vývoj na trzích a finanční situaci. Příklad: Představte si, že budete investovat na 10 let. Po půlroce bude hodnota investice o 4 % nižší. To je naprosto normální vývoj, investice pravděpodobně v následujícím období zase poroste. Když ale peníze vyberete, zrealizujete ztrátu ve výši 4 %. Právě této realizaci ztráty je vhodné se vyhnout.

Jaké zhodnocení mohu od pravidelné investice očekávat?

Míra zhodnocení vždy záleží na aktivu, do kterého odkládáte. Vyšší podstoupené riziko přináší vyšší míru kolísání hodnoty, ale i vyšší očekávaný zisk. Pravidelné investování pak vede ke snížení rizika spočívajícím ve špatném načasování nákupu, třeba propady zejména akciových trhů, ale také mírně snižuje výnos. Jednorázové investování sice neumožňuje pravidelnými nákupy průměrovat nákupní cenu, ale při dostatečně dlouhém horizontu poskytuje dostatečnou ochranu před rizikem. Řešení, které vám budeme vybírat, cílí typicky na dlouhodobé zhodnocení 3 až 7 % ročně. Nakreslit graf s 20 % ročním výnosem není složité. Čísla, která uvádíme, jsou ale konzervativním odhadem, který se s vysokou pravděpodobností podaří naplnit. Pokud vám někdo nabízí produkty s tak vysokým zhodnocením, pravděpodobně nesou mimořádně vysoké riziko nebo nejde o reálné očekávání.

Do čeho budou mé prostředky investovány?

Pro řešení vašich cílů využívám investování do otevřených podílových fondů (od dluhopisových přes nemovitostní fondy až po smíšený fond se silnou akciovou složkou), vždy v závislosti na vašem rizikovém profilu, cíli a investičním horizontu. Až budeme mít všechna data, vyhodnotíme váš profil a navrhnu konkrétní řešení.

Co by se stalo, kdyby zkrachovala investiční společnost?

Prostředky zainvestované prostřednictvím otevřených podílových fondů jsou majetkově a účetně zcela oddělené od investiční společnosti, která takový fond spravuje a řídí. Možnost krachu investiční společnosti je obecně malá, ale kdyby k tomu došlo, pak Česká národní banka jednoduše určí jinou správcovskou společnost, která bude v řízení fondu pokračovat. Krach investiční společnosti nemá vliv na majetek fondu.

Do čeho budu investovat?

Přes otevřené podílové fondy v naší nabídce směřují investice typicky do mnoha akcií a dluhopisů velkých světových společností, státních cenných papírů, nemovitostí a částečně i do alternativních investic.