Začátkem května proběhlo zasedání České národní banky, kde bankovní rada ČNB opět zvýšila dvoutýdenní repo sazbu (2T repo sazbu), tentokrát o 0,75 procentního bodu na 5,75 %.

Kroky České národní banky, v kombinaci s inflací a geopolitickou situací na Ukrajině ukazují, že doby nízkých úrokových sazeb hypoték jsou pryč. Banky tento vývoj bedlivě sledují a promítají ho do úrokových sazeb hypoték.

Od dubna Česká národní banka nastavila i nová pravidla pro LTV, DTI a DSTI. Tato pravidla zpřísňují podmínky poskytnutí hypoték klientům starších 36 let. LTV udává poměr mezi výší hypotečního úvěru a hodnotou zastavené nemovitosti. Doteď bylo možné poskytnout úvěr maximálně do výše 90% hodnoty zastavené nemovitosti. Tento limit zůstává pro žadatele do 36 let, ti starší dosáhnou maximálně na 80% hodnoty zastavené nemovitosti. Oproti mladším klientům tedy banky tedy musí vyžadovat více vlastních zdrojů klienta.

Zároveň celkové zadlužení staršího žadatele nesmí překročit 8,5 násobek čistého ročního příjmu (DTI). Klienti do 36 let mohou využít hranice až 9,5 násobku ročního příjmu.

Další podmínkou je tzv. DSTI, tj. poměr celkových měsíčních splátek žadatele a jeho čistého měsíčního příjmu. U klientů starších 36 let je stanoven maximálně na 45 %, u klientů mladších 50 % čistého příjmu.

V komplikované situaci jsou i ti, kteří již hypotéku mají a nyní jim končí fixace úrokové sazby. V rámci nové fixace může být nyní klientovi nabídnuta nová sazba až 2x vyšší oproti původní úrokové sazbě.

Pro klienta to znamená, že i když několik let poctivě splácí a dluží míň, splácí víc. Pokud nefixoval úrokovou sazbu na další období několik měsíců předem, musí měsíčně počítat s vyššími výdaji i o pár tisíc.

Nesmíme zapomenout, že pro domácnosti to není jediný výdaj navíc. Do celkových nákladů domácnosti se promítnou i vyšší ceny energie. Nezanedbatelnou položkou mohou být pro majitele bytu například i platby do bytového družstva. Není v silách klienta tyto výdaje snížit a chybou špatného finančního plánování se opravdu může dostat do potíží.

V české společnosti přesto stále rezonuje názor, že vlastní bydlení je nezbytnou věcí. Až 70 % Čechů bydlí nebo chce bydlet ve vlastním. A na řešení vlastního bydlení je vždycky vhodná doba. Nezapomeňme, že vybraná nemovitost nepočká a ceny nemovitostí mohou dále stoupat, stejně jako ceny stavebního materiálu v případě výstavby.