Penzijní připojištění existuje od roku 1995 a bylo možné sjednávat do 30.11.2012. Od té doby do tohoto programu není možné vstoupit a nadále se v něm nachází necelých 3 milionů účastníků. Penzijní připojištění umožňuje vybrat po 15 letech trvání 50 % svých vlastních příspěvků. Největší výhodou a nevýhodou tohoto spoření je garantovaný výnos, resp. garance nezáporného zhodnocení. V portfoliu penzijních fondů jsou z 95 % bezpečné státní dluhopisy.

Výhody Doplňkového penzijního připojištění

Výhodou DPS kromě vyššího zhodnocení je také možnost odejít do tzv. předdůchodu. To znamená šanci odejít do penze a oficiálně získat status důchodce. Zde nedochází ke krácení starobního důchodu za předčasný nástup a výplata tak probíhá pouze s naspořených prostředků. Toto není u PP možné. Na DPS se také vztahuje státní podpora, která činí v maximální výší 230 Kč měsíčně za předpokladu spoření alespoň 1000 Kč měsíčně.

Další výhodou přechodu na DPS je možnost vlastního výběru z několika strategií. Už se tedy nejedná přímo o spoření, ale spíše o investování. I zde je možnost konzervativního investování, jelikož každá pojišťovna je povinna nabízet jeden konzervativní fond, které nemají takovou volatilitu a rizikovost jako ostatní nabízené fondy (převážně vyvážený, dluhopisový, akciový, vyvážený, a dynamický). DPS také umožňuje úlevu na daních.

Příklad rozdílu naspořené částky v DPS dynamické strategii (4,6 %) a PP účastnického fondu (1 %):

Je jistě že, staré Penzijní připojištění téměř ve všech případech nedosahuje ani hodnot inflace. Tudíž se spořené peníze ani nezhodnocují a ztrácí na hodnotě. Tranformované fondy (dřívě Penzijní připojištění) právě díky garanci nezáporného zhodnocení mají velmi omezené možnosti investování. V rámci DPS už penzijní společnosti nemusí poskytovat garanci nezáporného výnosu (mohou tak nabízet i dynamičtější investování) a mohou využít dynamičtější strategie pro zajištění výnosu, přicházíme ale o možnost sjednání výsluhové penze jako je tomu tak u PP.