Všichni  investoři jistě sledují volatilní období, které zažívají kapitálové trhy. Ruská agrese na Ukrajině, inflace utržená z řetězu a utahování měnové politiky budou ještě s jistotou „míchat kartami“ a dost možná přinesou úplně nové investiční prostředí. V tomto čase může být více než zajímavá nabídka do alternativních aktiv, které s běžným kapitálovým trhem tak úplně z hlediska výkonnosti nesouvisí. Právě takovou příležitost přináší fond kvalifikovaných investorů OK Smart Opportunity, jehož aktuální pozici si rozebereme dále.

Skupinové aktivity a to nejlepší z alternativních aktiv na trhu

Připomeňme, že portfolio OK Smart Opportunity stojí  na dvou stěžejních pilířích. Prvním je financování skupinových aktivit, kde se investor může podílet na příležitostech, jež vyplývají z podnikání dvou subjektů BC Group – a sice společností ProCredia (zajištěné spotřebitelské úvěry) a BC Real (development zejm. v Plzni). Druhým pilířem je rozrůstající koš vybraných fondů kvalifikovaných investorů, které klientům umožní dosáhnout na široké spektrum zajímavých alternativních aktiv. Na jejich samostatný nákup by jinak musel nahromadit několikanásobně více peněz a jak ukazuje snapshot níže, nalezneme zde investice od průmyslových areálů, přes alternativní finanční nástroje až po investiční víno.

Nízká korelace s kapitálovými trhy může být příležitostí

Podstatným rysem portfolia OK Smart Opportunity je nízká korelace s běžným kapitálovým popř. realitním trhem. Co to znamená prakticky? Jde o nízkou vzájemnou souvztažnost s vývojem těchto trhů, která sice není nulová, ale podstatně menší než třeba u běžných akciových či nemovitostních fondů. Pro ilustraci se pojďme podívat na vývoj hodnoty investiční akcie fondu (pravá osa) a známého indexu S&P 500 (závěrečné měsíční hodnoty) za posledních sedm měsíců. Pevně věřím, že pozitivní vývoj výkonnosti OK Smart Opportunity bude pokračovat i v dalších měsících, jakkoliv to samozřejmě není možné předjímat.

Samozřejmě nelze nikterak garantovat, že vývoj fondu versus mainstreamový trh bude vždy takovýto. Jde stále o nástroj pro kvalifikované investory, kteří si musí být vědomi souvisejících rizik a specifik, kterou tato oblast investování přináší – vč. například nižší likvidity.