V minulých letech, se úrokové sazby nejenom v české ekonomice pohybovaly na velmi nízkých úrovních, což se razantně projevilo na výnosech dluhopisů, obzvláště kvalitní státní dluhopisy nepřinášely pro investory žádné výnosy a byla doby, kdy výnosy dluhopisů byly záporné. To se ale v posledních měsících dramaticky změnilo. Úrokové sazby se zvýšily, dluhopisový trh zaznamenal nezvykle velkou volatilitu, ceny obligací poklesly a výnosy do splatnosti jsou nejvyšší za posledních více než deset let.

Co zapříčinilo tuto situaci?

Současnou situaci na dluhopisových trzích v Česku zapříčinilo zvyšování úrokových sazeb ČNB, která těmito kroky reagovala na rostoucí inflaci, jež se začala vymykat dlouhodobému inflačnímu cíli. Tento postup při boji s inflací využívá většina centrálních bank, Česká národní banka se ale rozhodla tyto kroky jako jedna z prvních a také pro velmi agresivní zvyšování. Dvoutýdenní REPO sazba se aktuálně zastavitla na 7%. Jen pro představu ještě v květnu minulého roku byla tato sazba 0,25%, mluvíme tedy o opravdu razantním kroku ČNB. Pro zvyšování úrokových sazeb se mimo ČR rozhodly i další státy. Nejde sice o tak extrémní nárůst, ale i americký FED a Evropská centrální banka zvedají úrokové sazby a s nimi se zvyšují i výnosy ze zahraničních dluhopisů.

Jak ovlivňují úrokové míry cenu dluhopisů a výnos do splatnosti?

Pokud začne centrální banka zvyšovat úrokové sazby, tak se začne zvyšovat i úrok na dluhopisech. Zároveň začne klesat jejich cena a samozřejmě naopak. Dluhopisy, s podobným rizikem a splatností mají většinou i podobný kuponový výnos. Pokud tedy například vlastníte státní dluhopis s 5% kuponovým výnosem a v ekonomice se zvýší úrokové sazby řekněme o 1 p.b.,u podobných obligací se zvýší i úrok na 6%. Pokud budete původní dluhopis chtít prodat, tak jeho tržní cena bude nižší, aby vyrovnala očekávaný výnos do splatnosti, který je nyní 6% a naopak Je to vlastně velmi jednoduché a logické. Nedává smysl za stejnou cenu kupovat cenný papír, který mi při stejné rizikovosti nabízí nižší výnos. Jednoduše to znázorňuje obrázek níže.

Obchodní rada na závěr

Máme před sebou příležitost, která se na dluhopisovém trhu nenaskytla více než deset let. Momentálně jsou ceny podílových listů dluhopisových fondů v poklesu, což může klienty sice děsit, ale ve skutečnosti to znamená určitou „slevu“, při které mohou nakoupit dluhopisy s velmi vysokým výnosem. Na OK SMART Bond, který se svými klienty řeším je momentálně i přes pokles ceny očekávaný výnos do splatnosti 10%, což je na dluhopisy opravdu hodně. Máme tak jedinečnou příležitost doplnit svá portfolia o konzervativní část, která ovšem aktuálně nabízí více než lákavý výnos. Je dobré zmínit, že ceny dluhopisů jsou nízko, jen po omezenou dobu, poté co se úrokové sazby srovnají nebo začnou, tak půjdou ceny dluhopisů opět vzhůru a výnos do splatnosti dolů, neváhejte toho tedy využít.

I sebelepší investiční portfolio neobstojí při konfrontaci s aktivnějším cizím poradcem či bankou.