Asi jste se již někdy setkali s investiční nabídkou na nákup dluhopisů menších a středních podniků. Od svých klinetů eviduji hned několik takovýchto dluhopisových nabídek. Dnes se proto společně podíváme na tuto problematiku, rozebereme si jednotlivé rizika a dokonce si ukážeme i jeden odstrašující případ z praxe.

Poměr riziko/výnos

Jedním z hlavních důvodů proč nedoporučuji nákup jednotlivých dluhopisů napřímo je velmi nízká až žádná diverzifikace rizika a v případě přímých nákupů obrovský nepoměr mezi rizikem a očekávaným výnosem. Financovat projekty pomocí dluhopisů je poměrně standardní postup větších firem. Pokud jsou tyto korporátní dluhopisy kvalitní a nabízejí dobrý poměr riziko/výnos, tak je v drtivě většině vykoupí dluhopisové fondy, které přesně takové příležitosti na trzích hledají. Pokud není dluhopisová nabídka výhodná, tak o ni není na trhu zájem. Proto se často tyto společnosti obrací přímo na jednotlivé malé investory a nabízí takto své dluhopisy. Pokud Vás tedy někdo osloví s nabídkou dluhopisů přímo od emitenta, tak je minimálně rozumné dbát zvýšené opatrnosti. U podobných nabídek jsou rizika velmi často skrytá pod absencí účetních výkazů, dlouhodobého fungování firmy a pod.

Nízká diverzifikace

S nákupem dluhopisů napřímo se pojí také nízká až nulová diverzifikace. Jednotlivé dluhopisy mají jmenovitou hodnotu často ve výši desítek až stovek tisíc korun. Průměrný investor tak nemá šanci investovat tímto způsobem do dostatečně diverzifikovaného portfolia dluhopisů. S nízkou diverzifikací se následně rapidně zvyšuje tzv. „kreditní riziko“. Což je riziko vyplývající z neschopnosti nebo neochoty protistrany splatit své závazky. Pokud jedna firma v portfoliu složeného z 50 dluhopisů není schopna splácet, tak je její dopad na celkový vývoj investice minimální. Pokud se ovšem jedná o vaši jedinou investici, tak můžete velice rychle přijít o všechny investované finance.

Nulová likvidita

Nákup jednotlivých dluhopisů tzv. „napřímo“ je navíc spojen s téměř nulovou likviditou. Emitenti v drtivé většině své dluhopisy zpětně nevykupují a jedinou možností, jak své peníze získat zpět je prodat dluhopis někomu jinému. Což je často velice komplikované a nevýhodné.

Složité ohodnocení emitenta

Jednotlivé dluhopisové nabídky jsou často vyšperkované líbivým marketingem a kouzelnými slovy, ze kterých máte pocit, že tato investice ani nemůže dopadnout špatně. Většina neprofesionálních investorů tak často podlehne reklamě a bez většího zkoumání na nabídku přistoupí. U investování obecně je ale klíčová důkladná analýza, ke které potřebujete spoustu dat, které jsou často velmi špatně dostupné. Od finančních uzávěrek, přes znalost trhu kde firma působí až po detaily o vedení společnosti. Naprostá většina neprofesionálních investorů těmito znalostmi a daty nedisponuje a tak se často stává, že koupí „zajíce v pytli“Na jednu takovou společnost se nyní podíváme.

Dluhopisy Premiot

Akciová společnost se základním kapitálem v hodnotě 52 milionů korun, investice do developerských projektů a stavebních pozemků po celé Evropě, 7 miliard korun pod správou a navíc dluhopisy s vysokým výnosem a inflačním bonusemTo zní jako naprosto skvělá investiceTo zní jako naprosto bezpečná investice. Takto se zaradovala spousta klientů, kteří na tuto nabídku narazili a dostala se i k nám na produktové oddělení a to hned několikrát. Bohužel neexistuje dokonalá investice. V minulosti jsem před touto investicí varoval spousty klientů, kvůli velmi vysokému zadlužení firmy, riziku nesplácení závazku, nulové diverzifikaci a likviditě a hlavně faktu, že dluhopisy nejsou zajištěné nemovitostmi, do kterých firma investuje.

Nyní na začátku roku se začínají objevovat první zprávy o nesplacených emisích. Některým klientům už koncem roku 2022 nepřišly kupony z dluhopisů, do kterých investovali, a je tedy pravděpodobné, že možná přestává být firma Premiot Group solventní, i přesto, že se jedná o tak velkou společnost.

Podobné krachy jsem očekával už v době Covidu, ale problémy některých firem se odsunuli díky snížení úrokových sazeb. Nyní se ale díky jejich prudkému růstu ekonomické problémy některých emitentů projevují v plné nahotě a platí ekonomická poučka, že v době rostoucích sazeb se ukazuje, které projekty měly dobrý základ a které bohužel stály pouze na výhodném financování  a jsou nerentabilní.

Proč je klíčové investovat do dluhopisů pomocí podílových fondů

Právě kvůli důvodům, které jsem vyjmenoval výše řeším se svými klienty investice do dluhopisů pouze ve formě otevřených podílových fondů. Ty totiž nabízejí skvělou diverzifikacivelkou likviditu a jsou profesionálně spravovány portfolio manažery, kteří dbají na nákup těch nejlepších dluhopisů na trhu. Díky kolektivnímu investování může klient profitovat ze všech výhod dluhopisů a podstupuje přitom přiměřené riziko. Příběh dluhopisů Premiot znovu dokazuje, jak je důležitá diverzifikace i u investic do velkých a stabilních firem.