Možná jste již zaznamenali, že Spojenými státy cloumá další aféra ve světě financí. Před pár dny totiž zkrachovala tamní velká společnost Prime Trust, která vystupovala v roli správce kryptoměn. Výsledkem je, že firma dluží okolo 87 milionů dolarů, což jsou v přepočtu téměř dvě miliardy korun a zanechala za sebou spoustu okradených klientů.

Při této příležitosti se určitě nabízí otázka, jestli podobný osud nemůže postihnout i některého ze správců našich podílových fondů. Proto se dnes podíváme proč společnost Prime Trust zkrachovala a jak jsou proti podobným situacím zabezpečeny tuzemské podílové fondy.

Proč došlo k úpadku Prime Trustu?

Firma Prime Trust od roku 2016 poskytovala velkým firmám investice do kryptoměn, které se tímto krokem chtěli vyhnout komplikovanému výběru, nákupu, držbě a zabezpečení kryptoměnových peněženek. Prime Trust se dostala do potíží v posledních letech, kdy se i jejich portfolio manažeři nechali unést rostoucím trendem a velké množství kapitálu zainvestovali do začínajících kryptoměn s velmi malou tržní kapitalizací.

První problémy nastaly, už před dvěma lety, kdy firma ztratila přístup k několika peněženkám s kryptoměnami, což se úspěšně podařilo zatajit. V roce 2022 ale přišel ještě mnohem větší problém, když na kryptoměnovém trhu došlo k mohutnému poklesu, který zlikvidoval většinu velmi rizikových kryptoměn s malou kapitalizací. Majetek Prime Trustu tak nyní z velké části leží v nelikvidních aktivech s nulovou hodnotou, což už nešlo nadále tajit. Nevadští regulátoři proto ukončili fungování trustu a převzali nad ním kontrolu.‘

Může nastat podobná situace u správců podílových fondů?

Jak nejspíše tušíte, tak tuzemské podílové fondy naštěstí fungují naprosto odlišně od kryptoměnových trustů. Každý otevřený podílový fond musí splnit řadu přísných kriterií, aby bylo možné jej vůbec založit. ČNB má přísné požadavky na rizikovost, obchodovaná aktiva, dokumentaci i pravidelný reporting. Každý fond má ve statutu podrobně definovanou strategii, kterou musí dodržovat a nikdy se tak nestane, že by za vašimi zády manažeři fondu nakupovali vysoce riziková aktiva, která neodpovídají zaměření fondu. Kvůli dohledu ČNB a pravidelnému reportingu je navíc téměř nemožné dva roky zatajovat problémy, se kterými se fond potýká.

I díky přísné regulaci mají portfolio manažeři přesně vytyčené hranice, ve kterých se musí pohybovat, což razantně snižuje pravděpodobnost fatálního pochybení ze strany správce fondu. Správcovská činnost je tak ve většině případů velmi bezpečná a u kvalitních investičních společností, se kterými spolupracujeme není důvod, aby došlo k úpadku firmy. Investoři se tak nemusí obávat, že nastanou problémy, se kterými se potýká Prime Trust.

Co když přece jen dojde k úpadku správce fondu?

Přesto, že je úpadek správce podílového fondu velmi nepravděpodobný, tak jsou i pro tuto situaci jasně definované postupy, které mají za cíl co největší ochranu investora. Majetek podílového fondu je vždy oddělen od majetku investiční společnosti, která pouze zodpovídá za jeho správné fungování a potenciální úpadek tak nemá na aktiva fondu žádný dopad.

Pokud dojde i přes všechny ochranné mechanismy k úpadku správce, tak je zajištěno, aby nedošlo k poškození investorů. V těchto případech zasahuje do dění Česká národní banka, která zajistí přechod fondů pod jiného správce. Majetek fondu tak přejde pod jinou investiční společnost, která se postará o další správu aktiv.

Díky přísné regulaci se tak investoři nemusí bát o svůj majetek, i když se správce aktiv dostane se sebevětších problémů. Investice vás i vašich klientů jsou tak vždy v bezpečí a i přes kauzu spojenou se společností Prime Trust se není potřeba obávat o svůj majetek v podílových fondech.