Projevila se pandemie onemocnění Covid-19 v nehodovosti na našich silnicích?

79 221 dopravních nehod z toho 422 mrtvých, 1 412 těžce zraněných, 17 505 lehce zraněných. Nejčastější příčina: jízda pod vlivem alkoholu (3 801), nedání přednosti v jízdě (8 906), nesprávné předjíždění (990), nepřiměřená rychlost (10 059). Celkové škody 4 868 459 000 Kč. Tak toto je letošní bilance bez posledních dvou měsíců.

Česká asociace pojišťoven (ČAP) se ve své letošní zprávě zmiňuje o krátkodobém poklesu škodních událostí na jaře 2020. V dubnu to bylo o cca 33% a o čtvrtinu potom v březnu a květnu. Bohužel další měsíce se již v počtech řešených škod neliší. Nouzový stav podle ČAP tedy nijak výrazně neovlivnil počty vzniklých z důvodu nepřiměřené rychlosti nebo nesprávného předjíždění a to s následnými tragickými následky.

ČAP dále ve své zprávě ze 4. listopadu 2020 informuje o pokračování nižšího růstu pojistného oproti loňskému roku. Jde o výrazné zpomalení dynamiky růstu u pojištění odpovědnosti z provozu vozidel oproti opačnému trendu průměrných škod jak na majetku, tak na zdraví.

Může pandemie onemocnění Covid-19 za zvýšení nehodovosti?

"Druhá vlna pandemie" nemá za následek propad intenzity využíváním individuální dopravy. Očekává se spíše tlak na její náhradu namísto veřejné dopravy a tak i pravděpodobnost vzniku škod. Dochází tak k pokračování rozevírání nůžek mezi cenou pojistného a finanční náročností škod. Jak již bylo řečeno, růst pojistného zcela neodpovídá výši růstu škod. Pokud by pokračoval stávající trend růstu škod, lze očekávat reakci v podobě velkého zvýšení cen povinného ručení.

Česká asociace pojišťoven dále upozorňuje na pokračující vysokou inflaci u majetkových i zdravotních škod. Tento nárůst souvisí s navyšující se cenou práce v autoservisech, s rostoucí cenou náhradních dílů a projevuje se i technicky složitější a nákladnější oprava vozidel. Nesmíme však zapomínat na škody na zdraví. Jde o dlouhé výplaty v případě trvalých následků, ztrátě na výdělku, nákladech následné péče, ošetřování, asistence zraněnému, atd..

Přesto lze předpokládat letos nižší nárůst počtu škod řešených z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a to vzhledem k uvedenému krátkodobému snížení provozu vlivem vyhlášeného nouzového stavu.

Závěr:

Z uvedených čísel vyplývá, že základní pojištění z odpovědnosti z provozu vozidla (POV) je dnes zcela nedostačující. Pojišťovny k POV nabízejí různá doplňková připojištění. Jde o např. úrazové pojištění řidiče i všech osob, přímou likvidaci, připojištění všech skel, připojištění nákladů na nájem náhradního vozidla, připojištění zavazadel ve vozidle, připojištění odcizení, připojištění přírodních rizik zahrnující živel, střet se zvěří a poškození kabeláže zvířetem, připojištění tzv. minihavárie, asistenční služby v různém rozsahu, atd… Doporučuji neuvažovat pouze o výši ceny, ale zvážit všechna nebezpečí, která vás mohou na silnici potkat.

Nepodceňujte konzultaci se specialistou, který pro vaši situaci vybere nejlepší cestu.

Přeji mnoho najetých kilometrů bez nehod.

NAPIŠTE MI