Úrokové sazby hypoték a další podmínky stanovené ČNB

Začátkem května proběhlo zasedání České národní banky, kde bankovní rada ČNB opět zvýšila dvoutýdenní repo sazbu (2T repo sazbu), tentokrát o 0,75 procentního bodu na 5,75 %.

Kroky České národní banky, v kombinaci s inflací a geopolitickou situací na Ukrajině ukazují, že doby nízkých úrokových sazeb hypoték jsou pryč. Banky tento vývoj bedlivě sledují a promítají ho do úrokových sazeb hypoték.

Od dubna Česká národní banka nastavila i nová pravidla pro LTV, DTI a DSTI. Tato pravidla zpřísňují podmínky poskytnutí hypoték klientům starších 36 let. LTV udává poměr mezi výší hypotečního úvěru a hodnotou zastavené nemovitosti. Doteď bylo možné poskytnout úvěr maximálně do výše 90% hodnoty zastavené nemovitosti. Tento limit zůstává pro žadatele do 36 let, ti starší dosáhnou maximálně na 80% hodnoty zastavené nemovitosti. Oproti mladším klientům tedy banky tedy musí vyžadovat více vlastních zdrojů klienta.

Zároveň celkové zadlužení staršího žadatele nesmí překročit 8,5 násobek čistého ročního příjmu (DTI). Klienti do 36 let mohou využít hranice až 9,5 násobku ročního příjmu.

Další podmínkou je tzv. DSTI, tj. poměr celkových měsíčních splátek žadatele a jeho čistého měsíčního příjmu. U klientů starších 36 let je stanoven maximálně na 45 %, u klientů mladších 50 % čistého příjmu.

V komplikované situaci jsou i ti, kteří již hypotéku mají a nyní jim končí fixace úrokové sazby. V rámci nové fixace může být nyní klientovi nabídnuta nová sazba až 2x vyšší oproti původní úrokové sazbě.

Pro klienta to znamená, že i když několik let poctivě splácí a dluží míň, splácí víc. Pokud nefixoval úrokovou sazbu na další období několik měsíců předem, musí měsíčně počítat s vyššími výdaji i o pár tisíc.

Nesmíme zapomenout, že pro domácnosti to není jediný výdaj navíc. Do celkových nákladů domácnosti se promítnou i vyšší ceny energie. Nezanedbatelnou položkou mohou být pro majitele bytu například i platby do bytového družstva. Není v silách klienta tyto výdaje snížit a chybou špatného finančního plánování se opravdu může dostat do potíží.

V české společnosti přesto stále rezonuje názor, že vlastní bydlení je nezbytnou věcí. Až 70 % Čechů bydlí nebo chce bydlet ve vlastním. A na řešení vlastního bydlení je vždycky vhodná doba. Nezapomeňme, že vybraná nemovitost nepočká a ceny nemovitostí mohou dále stoupat, stejně jako ceny stavebního materiálu v případě výstavby.

NAPIŠTE MI

24.01.2022
3 důvody, proč mít vlastní finanční plán

3 důvody, proč mít vlastní finanční plán

Každý z nás si přeje vést spokojený, plnohodnotný, kvalitní život a věnovat se věcem, které nás baví. Takové přání jde jen stěží splnit bez peněz. Hlavní roli však nehraje to, kolik vyděláváme, ale jak se o své peníze staráme. Právě k tomu slouží finanční plánování, které umožňuje vytvářet si finanční rezervu pravidelně a dlouhodobě. Význam finančního plánu Vám vysvětlím na třech reálných číslech.

19.04.2020
Budou ceny nemovitostí klesat nebo stagnovat

Budou ceny nemovitostí klesat nebo stagnovat

10 LET RŮSTU CEN NEMOVITOSTÍ Za posledních deset let jsme na realitním trhu pozorovali růst cen nemovitostí. Realitní trh je cyklický; ceny rostou i klesají, přičemž jednotlivé cykly mohou trvat i několik let. Střídají se období kdy "vládnou" kupující s obdobími, kdy "vládnou" prodávající. Na růst cen nemovitostí v posledních deseti letech na území České republiky měly extrémní vliv dva faktory: Nabídka nemovitostí Dostupnost a výstavba nemovitostí. V minulosti byl proces nové výstavby v České republice extrémně komplikovaný a schvalování projektů probíhalo dlouho. Poptávka po nemovitostech Posledních deset let byly úrokové sazby na extrémně nízké úrovni a úvěry byly všeobecně dostupné (banky se často předháněly v akčních nabídkách). Zdálo se, že stejná situace nás čeká i v roce 2020. Koronavirová nákaza a související vládní opatření ale zamíchaly kartami. Úvěry budou méně dostupné. OBROVSKÝ TLAK NA MAJITELE NEMOVITOSTÍ Hrozba masivního propouštění i potenciální krize působí na psychiku stávajících majitelů nemovitostí, zvláště těch, které majitelé nabízeli převážně ke krátkodobým pronájmům. Řeší, jak splácet hypotéku, někteří z nich navíc nemohou nyní pracovat a přicházejí o hlavní rodinné příjmy. Zpravidla se pokusí snížit nájem na minimum, aby se nemovitost rychle pronajala. Nebo přistupují k prodeji nemovitosti a s příslibem rychlého prodeje snižují prodejní cenu. Pokud ve společnosti začne převládat negativní sentiment, ceny nemovitostí začnou klesat. Rostoucí trend cen končí. Otázkou je, zda budou ceny nemovitostí klesat nebo stagnovat. Developeři věří tomu, že ceny klesat nebudou, bankéři naopak tvrdí, že zpřísnění podmínek pro poskytování úvěrů povede k poklesu cen. Přesnou predikci nezná nikdo. Můžeme se podívat, jak se vyvíjely ceny nemovitostí v České republice za posledních 20 let. Všimněte si zejména vývoje v době krize v roce 2008 – 2010. Minulý vývoj samozřejmě nemůže být zárukou vývoje budoucího. Přemýšlíte o prodeji nebo koupi nemovitostia a chtěli bystete se poradit? Nebojte se mi ozvat. Rád se s Vámi proberu Vaši situaci.